Hjem

Det blev på Generalforsamling d.18/11-2016 vedtaget, at Spin-Ind lukker efter 39½ år.

Grunden til denne drastiske beslutning er ene og alene, at der skulle findes ny

Formand (nuværende ønskede ikke genvalg)

Kasserer (efter Kent som vi desværre mistede til kræften)

2 menige bestyrelsesmedlemmer (de 2 nuværende ønskede ikke genvalg)

 

Det lykkedes desværre ikke at finde nye bestyrelsesmedlemmer, derfor gik Generalforsamlingen direkte til Pkt.9 som var lukning af klubben i tilfælde af der ikke var nye bestyrelsesmedlemmer, efter en del snak over bordet, blev beslutningen taget...

 

Jeg vil som afgående Formand gerne takke alle jer der i årenes løb har været medlem af Spin-Ind, tak for alle de hyggelige og sjove fisketure vi har haft sammen.

 

Bent Ole.

Senest opdateret 20/11-2016.

Fiskeklubben der fisker på kammeratlig plan

 

konkurrencedelen kommer i anden række...

 

Copyright © All Rights Reserved